ใช้ระบบ RFID ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

และสำหรับในวัยคนชรานั้นอาจจะมีปัญหาในการรับข้อมูลข่าวสารที่ผิดทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่โดยที่ไม่มีการกรองข่าวสาร

Learn More